BYBEL KARAKTERS 22 – Jesus

BYBEL KARAKTER – Jesus

JESUS: DIE PERSOON

Jesus was ‘n Jood.  Natuurlik weet ons dit want Hy het grootgeword in Nasaret en het soos ‘n Jood op die ouderdom van 12 Sy “Bar-Mitzvah” ondergaan soos enige ander Joodse seun vandag doen.  (Die “Bar-Mitzvah” word later in die studie breedvoeriger hanteer).  Jy kon dus Jesus se naam skryf as Jesus, Rabbi Jeshua bar-Joseph.  Dit beteken : Rabbi = leermeester, en bar-joseph beteken “seun van Josef”.   Die eerste sin uit die Matteus evangelie verduidelik aan ons dat Hy van Joodse afkoms is, Seun van Dawid, Seun van Abraham.

Jesus was besny as baba en het as ‘n Joodse seun die Joodse Feestelike dae in Jerusalem bygewoon.  As volwassene het Hy in die Sinagoges en die Tempel gepreek.

Jesus het grootgeword as Jood waar die “was van hande voor ete”, en “voorkoming van sonde” ‘n groot rol gespeel het.  Jy mag nie met ‘n melaatse gepraat het nie, want dan was jy “onrein” verklaar, ens.  Sondaars, vroue wat in hul menstruasie-tydperk was, en fisiese siekes (melaats), sowel as liggaamlik gebreklikes was nie toegelaat om in die Tempel area te kom nie.  Indien jy so was, was jy “onrein”.  Te midde van hierdie mense het HY verskyn.  Hy het geen verskoning gehad oor waarom hy met sondaars meng nie.  Hy het nie Homself probeer verdedig wanneer hy ‘n “onreine” persoon aangeraak, of met hulle gemeng het nie.  Hy het die “onreines” aangeraak en was aangeraak deur hulle.  Volgens Levitiese voorwaardes moes jy jouself een dag lank gaan “reinig” nadat jy aan ‘n siek persoon geraak het, maar Jesus het dit elke dag gedoen, met baie mense, en Hy het nooit iets oorgekom, of Homself daarna “onrein” verklaar of Homself gaan skoonwas nie.  Toe die sondares aan Jesus raak, het sy “bevry en gesond” weggegaan, en Jesus het niks oorgekom nie.  Toe die melaatse aan Jesus raak, het hy gesond geword, en Jesus niks oorgekom nie.  Walter Pink het dit baie mooi beskryf : “THE CONTAGION OF HOLINESS OVERCOMES THE CONTAGION OF UNCLEANNESS”.  As mens na al hierdie dinge kyk, dan verstaan mens hoekom die Skrifgeleerdes so teen Hom uitgevaar het.  Jesus het basies AL hulle “wette” oortree en nie ‘n flenter omgegee omdat Hy dit gedoen het nie.  Hy was Jesus, hier met ‘n doel.  Nie om mense se aanvaarding te vra nie, of enigiemand te probeer oorreed om van Hom te hou nie.  Hy het gedoen wat Hy gestuur was om te doen : te HELP !  oral waar Hy kon, wanneer Hy kon, Hoe Hy kon, wie ookal hulp nodig gehad het.  Op ‘n‘Maandag of ‘n Sondag – Hy het gehelp !!   Jesus het God se “Heiligheid” waarna elke Jood gestrewe het, omgekeer na Jesus se “Genade”.  Die Jode het geglo “geen onreines” word toegelaat in die tempel nie, Jesus het kom antwoord : “Alle onreines, siekes, ens. is welkom in God se Koninkryk.   Ons behoort Jesus se voorbeeld te volg : Ons moet die sondaar liefhê, maar die sonde haat.  Jy, as Christen, behoort geraak te word deur die idee dat Jesus se Krag van Genade gekom het vir die siekes en nie vir die gesondes nie, vir die gebreektes en nie vir die hele’s nie, vir die verdruktes en nie die die vrygelates nie.

Jesus was nie gepla met “POLITIEK” nie.  Kyk vandag hoe gaan Christene tekere wanneer daar ‘‘ verkiesings” is, hulle wonder of hierdie of daardie man gekies is deur God om die land te lei.  Ek sien nêrens in die Woord van God dat Jesus gevra het of Octavius, Tiberius, Pontius Pilatus of Julius Ceasar deur God gekies was om die werk te verrig nie.

Baie Christene was vervolg sedert Jesus se Koningkryk aan bewind gekom het na Sy Opstanding.  Kyk byvoorbeeld hoeveel duisende Chinese was gedurende 1960-1970 vervolg, gepynig, gestenig, opgehang, doodgesteek, gemartel, gestenig, aan die brand gesteek, ens,ens.  Ten spyte hiervan het ‘n “revival” losgebreek in daardie gebiede, en meer as vyftig miljoen Chinese het Jesus aanvaar as Saligmaker.  Awesome !!

Dieselfde kan van Jesus gesien word.  Hy was vervolg, geslaan, gespot, gemartel, met ‘n spies gesteek, ens, en nog steeds het Hy in die laaste oomblikke uitgeroep “Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie” LUK 23:34.  Ons kan baie leer by Jesus oor die “Gees van Vergifnis” waarmee Hy Sy vervolgers hanteer het.  Gewoonlik wil ons mense seermaak wat ons seergemaak het, kom ons wees eerlik!  Jesus het die teenoorgestelde gedoen.  En Hy verwag van ons om dieselfde te doen.  Wanneer ons dink aan Jesus wat Sy vervolgers vergewe het, dan besef ons hoe vêr van die “Gees van Vergifnis” ons is.  Ons vergewe nie.  Ons het baie om te leer oor die Gees van Vergifnis van Jesus Christus.

Jesus het nooit Homself laat grimeer voor Hy mense gehelp het nie.  Vandag word baie Christene voor die Kamera eers gegrimeer voordat hulle op die TV verskyn om van Jesus te vertel.  Ek kan nie sien dat Jesus homself ooit “opgehef” het nie.  Hy het nooit van Homself gepraat nie, Hy het die Koningkryk van God kom voorstel en jou met ‘n keuse gelaat.  Ek sien nêrens dat Hy honderde advertensies uitgedeel het sodat mense Hom moes volg nie.  Ek sien nie dat Hy andere aangemoedig het om ander mense van Hom te vertel nie.  Inteendeel, Hy het vele male gesê : “Vertel niemand nie!”.

Wanneer te veel mense om Hom saamgedrom het, het Hy oor die meer gevaar na stil en rustige plekke toe om te bid.  Jesus het nooit iemand se arms gedraai om Hom te glo nie.  Hy het die Evangelie verkondig en jou met ‘‘ keuse gelaat.  Kyk na die man wat Jesus se advies geweier het.  Jesus het omgedraai en hom liefgehad.  MARK 10:21.  Jesus het niemand gemanipuleer nie.  Hy het dood eenvoudig gesê : “Neem jou kruis op en volg my”.  Die keuse was tog nog steeds joune.  Hy het jou nog nooit gedwing nie – net uitgenooi !

Die persoon van Jesus word nie veel beskryf in die Bybel nie.  Ons weet iets van Hom toe Hy ‘n baba was, dan weet ons dat Hy reeds in die tempel gepreek het op ouderdom van twaalf, en dan begin Hy Sy loopbaan as prediker op ouderdom 30 nadat Hy gedoop is.  Ons weet niks van Jesus se skooldae nie, ons weet nie of Hy maats gehad het soos enige ander kind nie, ons weet nie waarvan Hy gehou het en nie gehou het nie, ons weet nie wat Hy gedoen het van ouderdom twaalf tot dertig nie.  Ons weet nie veel van Sy halfbroers en half-suster nie, behalwe dit wat ons uit die Bybel kan vind en dit wat ons uit Historiese boeke kan opdiep.  Behalwe dit WEET NIEMAND HOE JESUS GELYK HET NIE.  Daar is baie voorstellings.  Almal sien Jesus as ‘n langerige maer man, met lang donkerbruin hare, ‘n baard en bruin oë.  Sommige mense redeneer dat Hy blou oë gehad het.  Niemand weet verseker nie.  Maar  uit die Bybel is  daar slegs een verduideliking van Sy voorkoms.  Dit vind ons in Jesaja en wat ons daar lees is niks om oor huis toe te skryf nie.  “soos baie hulle oor U verstom het – so misvormd, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos dié van ‘n man nie ……..Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie….  JESAJA 52:14……JESAJA 53:2,3.

Jesus se karakter word uitgebeeld in die Bybel maar kom ons staan stil by ‘n paar punte.  Die Saligsprekinge (Matt. 5) stel ‘n Jesus voor wat ons vertel dat ons salig en gelukkig gaan wees as ons ons vyande liefhet, en hulle help.  As ons kos gee vir ons vyande is ons gelukkig.  As jy die man wat jou kind vermoor het, vergewe en help, as jy bid vir die wat jou vervolg, as jy liefde gee vir die persoon wat jou seermaak en jou spot, as jy die een wat jou kind verkrag het, help en in die hof pleit dat hy nie moet tronk toe gaan nie.  Dink daaraan ! Dink jy mense was gelukkig en tevrede met hierdie boodskap wat Jesus gebring het.  Sou jy gewees het?  Veronderstel die man wat jou kind omgery het in sy dronkenskap en jou kind is dood, sou jy hom kon vergewe en nog pleit dat die hof hom moes vrylaat?, Kan jy vir die persoon wat jou geld gesteel het, lief wees?  Kan jy hulle wat jou meubels kom oplaai het, vergewe?  Kan jy die vrou wat jou vergiftig het, vergewe?  Kan jy die man wat jou kind verkrag het, of vermoor het, vergewe en pleit by God dat hy gehelp kan word met sy probleem? Kan jy ?  Dit is presies wat hierdie saligsprekinge vir ons sê om te doen.  Geen wonder mense het Hom verag en gespot nie.  Die prentjie van die goeie en getroue liefdevolle Jesus wat ons in boeke sien, stem nie ooreen met die skrif wat hier verklaar word nie.  Jesus was alles behalwe kalm.  Hy was ernstig oor die woord wat Hy hier gegee het.  Wees lief vir jou vyand ! Help hom !  Bid vir jou vyande ! Vergewe jou vyande !  Dis harde woorde.  Ek glo die klomp mense wat daar op die berg gesit en luister het, het met gemengde gevoelens huistoe gegaan.  Dit was nie ‘n liefdevolle Jesus wat saggies gepraat het nie.  Dit was ‘n ernstige, genadige en waardevolle Woord wat daar uitgelaat was.  So moet jy wees.  En SALIG is jy as jy hierdie dinge doen, sê die woord, want dan sal jy die Koninkryk beërwe!  Wat Jesus eintlik daar vir ons gesê het, is die volgense :  SO MOET JY LEEF !  LIEFDE, VREDE, VERGIFNIS, ENS, EN MY LIEWE MENS, AS JY NIE KAN NIE, KAN JY OOK NIE DIE KONINKRYK BEERWE NIE !!  ‘n Harde woord, maar die waarheid.  Jesus is die Waarheid – Hy het Homself aan ons kom voorstel met hierdie Saligsprekinge, want dit is hoe Hy Homself gelewe het.  So het Hy Sy vyande hanteer, en deur Sy voorbeeld tydens Sy kruisiging, het Hy aan ons getoon HOE hierdie Saligsprekinge ten uitvoer moes kom.

Die rede waarom Jesus weggegaan het, was sodat ons Sy plek kan inneem.  Ons moet lewe soos Jesus gelewe het.  Ons moet loop, dink, en praat soos Jesus gedoen het.  Is jy ‘n “Jesus” ?  Jesus is die Seun van God, wanneer jy Hom aanvaar het, word jy een met die Vader.  Wanneer jy een met die Vader word, word jy ook ‘n Seun van God.  Met ander woord, jy word soos Jesus ! Dieselfde Gees wat in Jesus woon, woon ook in jou !  Deur in Jesus te glo kan jy baie dinge leer.  Jy kan byvoorbeeld nie weet hoekom sekere mense in pyn lewe nie (kanker, ens), maar jy kan weet dat Jesus die antwoord op daardie pyn is!  God het nie altyd Jesus se gebede beantwoord nie.   Jesus het heelnag gebid vir die regte dissipels, en nog steeds het God een gestuur met die naam Judas (die verraaier).  Jesus het heeltyd gebid vir ‘n ander weg (voor Sy kruisiging), maar daar was geen ander weg nie.  Jesus self was die WEG !  Jesus het verder gebid, laat hierdie beker by my verby gaan, en nog steeds het God nie Sy gebed beantwoord nie.  En Jesus was getrou – tot die dood toe !

Die verhaal van Jesus Christus is ‘n waarheid van vreugde en liefde, maar ook van pyn en teleurstelling, vir Jesus sowel as vir ons !  Maar Jesus bring die heerlike belofte van ‘n God wat tot enige lengte sal gaan om Sy familie terug te kry.  Is jy deel van Sy familie?

Jesus is Ongetem, Briljant, Teer, Kreatief, Liefdevol, Genadig, Getrou, Slim, Nederig, en bó alles – is Hy God !  Almagtg, verhewe.  Hy is die God wat regmaak, vergewe, oplig, optel, uitgee, uitdeel, regstel, en gee !

Soos Philip Yancey geskryf het :  HE IS WHO I WANT MY GOD TO BE!

Jesus was bekend onder baie name, van die bekendstes was : Jesus, die Messias, die Seun van God, die Seun van die Mens, Die Dienaar.

(Krediet vir skrywers waar navorsing gedoen is vir hierdie artikel, word genoem in die handleiding van die TRT Koningkryk Bybel Kollege Handboek).

BYBEL KARAKTERS 21b – Jesus se wereld en ander mense rondom Hom

BYBEL KARAKTERS – Jesus se wereld …

Die Essene (Gemeenskap by Qoemran)

‘n Joodse nedersetting by Qoemran is ontdek nie vêr van waar die Dooie See Boekrolle gevind is nie.  Hierdie sekte was die Essene genoem.  Hulle was Jode wat aan die handhawing van die Wet toegewy was.  Die sekte het heel waarskynlik uit Babel ontstaan terwyl Jode in Ballingskap was.  Sekere Jode het weggeval van die wette terwyl in Ballingskap, en die sekte was diegene wat nie wou wegval nie.  Hulle het hulleself  gesien as die enigstes wat in Israel sou wees as God se verbondsvolk op die dag wat God sou “inmeng”.  Die meeste van hulle het op die “Messias” gewag, maar het hom gesien as ‘n mens-koning.  Die Essene het geglo in drie wat sou kom : ‘n Profeet wat deur Moses voorspel is, ‘n koninklike Messias wat ‘n nakomeling van Dawid sou wees; en ‘n priester-Messias wat die belangrikste van al drie sou wees.

Die Qoemran groep het teen ongeveer 150vC weggebreek en hul in die woestyn gevestig onder leiding van ‘n Hoëpriester genaamd :Onderwyser van Geregtigheid”.  Hul het in tente en grotte gewoon.  Hulle het afskrifte van die wet gemaak en in hul “biblioteek” bewaar. Gedurende 68nC het hul nuus ontvang dat Romeinse legioene oppad was, hule het hul wette in linne toegedraai, in kruike geplaas en weggesteek in grotte waar dit jare later ontdek is.

Die Esseners het geglo hulle leef in die laaste dae voor die finale stryd tussen die seuns van die lig en die seuns van die duisternis.  Hulle het geleer dat mense deur geloof geregverdig word.  ‘n Teksvers uit Jesaja, wat Johannes die Doper ook gespreek het, was hul rigtingwyser.  “Iemand roep in die woestyn: maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit” JES. 40:3.  Aangesien Johannes die Doper ook in dieselfde area as hulle opgetree het, was daar bespiegelinge dat hy van hulle afkomstig was.  Die Bybel-Kollege streef daarna om die waarheid volgens die Woord van God op elke geleentheid aan studente oor te dra, en aangesien ons geen bewyse van hierdie stelling in die Woord van God kon vind nie, kan ons nie daarmee saamstem nie.  Johannes die Doper word meer breedvoeriger behandel later in die Kollege onder die Hoofstuk : “Manne van die Bybel”.

Die Verstrooiing (Diaspora)

Na die ballingskap was daar baie Jode wat nie na hul eie land toe teruggekeer het nie.  Hulle het in verskeie dorpe in die Persiese Ryk bly woon.  Baie het teruggekeer na Egipte.  In Jesus se tyd was daar moontlik meer Jode in Aleksandrië as in Jerusalem.  Sommige jode het na ander lande gereis en handel begin dryf.  Jode wat uit Palestina versprei het, is bekend as die Verspreiding of die Diaspora.  Hulle het aan hul geloof vasgehou deur te aanbid in Sinagoges.  Hulle het Koine Grieks gepraat en het die Septuaging, die Griekse weergawe van die Ou Testament gebruik as Bybel.  Die boek “Jakobus” (geskryf ongeveer 48-50nC) was gerig aan jode wat oral-oor versprei was.

Samaritane

Nadat die tien noordelike stamme van Israel in 722vC deur Assirië oorwin is, is die meeste in ballingskap weggevoer.  Buitelanders is vanaf Mesopotamië af ingevoer om die jode te vervang wat weg is.  Uit die vermenging van jode en buitelanders, het ‘n gemengde bevolkingsgroep, die Samaritane, ontstaan.  Samaria was hulle hoofstad.  Die breuk tussen die Samaritane en jode het al erger geword.

           Samaritan Woman …………….and Samaritan man

Samaritane was nie toegelaat in die Joodse Tempel nie, en hulle het hul eie Tempel op die berg Gerisim gebou.  Hul was getrou aan die vyf boeke van Moses.  In Jesus se tyd was daar bitter vyandskap tussen die twee groepe.  Joodse pelgrims oppad na die Tempel is dikwels deur samaritaanse struikrowers oorrompel.  Jode kon nie so iets soos ‘n “Barmhartige Samaritaan” aanvaar nie.  Vir hierdie rede was die gelykenis van Jesus oor die barmhartige samaritaan vir hulle onaanvaarbaar. Tot en met vandag is daar ongeveer 500 Samaritane oor wat nog steeds skape slag tydens die Pasga.  In Jesus se tyd was die Samaritane gesien as ‘n Heksery-sekte.  Die Samaritane wat vandag nog skape slag, haat die ander jode omdat hulle nie meer skape slag op die Pasga nie, en volgens hulle kom die jode nie meer die ou Wette na nie.

Herodiane

Al wat ons weet van die Herodiane, is dat hulle ‘n vriend van die Keiser was, en dat hulle geen liefde vir Jesus gehad het nie.  Inteendeel, hulle het Hom gehaat en wou Sy dood bewerkstellig. MATT. 22:15 / MARK 3:6.  Jesus het hulle “geveinsdes” genoem.

 

BYBEL KARAKTERS 21a – Jesus se wereld and ander mense rondom Hom

BYBEL KARAKTERS

Die Wêreld van Jesus en die mense rondom Hom

Die wêreld wat aan bewind was toe Jesus Christus gebore is, was deur die Romeinse Ryk oorheers.  Die Keiser van Rome, Augustus Ceasar het in 27vC aan bewind gekom.  Augustus het “vrede” gehandhaaf en sy troepe was oral oor die land wyd versprei om te sorg dat vrede te alle tye heers.  Die Romeine het leiers wat gewild was of wat deur hulle goedgekeur was, oral aangestel.  Herodus die Grote was een van die leiers wat in Judea Romeinse steun geniet het.  So ‘n persoon wat deur die Romeine aangestel was oor ‘n gebied, was ‘n “prokurator” of “legaat” genoem.  Aangesien daar te veel romeinse soldate in Rome was, het hulle die oortollige soldate in kolonies gevestig in buiteposte.  Elke soldaat het sy eie klein stukkie grond wat aan hom toegeken was.  Romeinse burgerskap is aan hulle toegeken.  Hierdie kolonies was vuriglik lojaal teenoor Rome.  Romeine het na die Middellandse See as “ons see” (mare nostrum) verwys.  Skepe is gebruik om graan en ander artikels te vervoer deur skeepsroetes te beplan.  Gedurende wintertyd was dit te evaarlik om te seil, en het skepe vir maande in die hawe gelê.  Rome was ook bekend vir die gemaklike paaie wat hulle gemaak het regdeur die Ryk.  Romeine het die griekse lewensstyl aangemoedig en alhoewel opgevoede mense Latyn geken het, was Grieks die gebruikstaal van die Ryk.

Gedurende hierdie tyd was daar baie verskillende groep Jode wat dieselfde gelowe gehandhaaf het :

Opregte jode het die gesag van die Tora, of die Wet van Moses, en die offerandes in die tempel erken.  Maar verskillende groepe jode het uiteenlopende gedagtes gehad van hoe daagliks geleef moes word.

 Sadduseërs :

Hul was vermoedelik vernoem na die priester “Sadok” en het politieke mag gehad aangesien hul uit ‘n hoër klas priesterlike families gekom het.  Hul grootste lojaliteit was teenoor die Tora, die eerste vyf boeke van die Ou Testament, en hulle het slegs dié deel van die Skrif eerbiedig.  Hul het geen tradisies aanvaar nie, selfs nie die wat in die tyd rondom die Tora ontstaan het nie.  Hulle het alles verwerp wat hul nie as deel van die wet beskou het nie.  Die Sadduseërs glo nie in engele, duiwels, of reïnkarnasie nie.  Hulle het groot waarde geheg aan die offerandes in die tempel en die belangrikheid van priesterskap.  Hulle het ook nie waarde geheg aan die apokaliptiese voorspellings van die eindtyd nie, en het ook nie in die opstanding geglo nie.

     

Die Selote :

Hulle het dieselfde geloof as die Farriseërs aangehang, alhoewel hulle baie opstandig was (soos die Makkabeërs). Hulle was fanaties (rebellie) en het op ‘n slu manier probeer om van Rome ontslae te raak.  

(Selfs al sou dit ‘n bloedige geveg moes veroorsaak).  Hulle het God wel as hul enigste Meester erken.  Simon, een van Jesus se dissipels was voorheen ‘n Seloot.  Ook Barabbas, wat in plek van Jesus vrygelaat is, was uit hulle geledere.  Die Selote het wêreldgeskiedenis gemaak op Massada, 73nC.  Daarna het hul heeltemal van die toneel af verdwyn.

 

Farriseërs :

Hulle het uit die Hasidim van ‘n vroeër era gegroei.  Hulle was baie meer gewild as die Sadduseërs en was ook ‘n groter groep as hulle. Teen Jesus se tyd was hul ongeveer 6000 man sterk.  Sommige was voltydse studente van die Heilige Skrif en andere het gewerk.  Hulle was toegewy aan die Tora, maar het ook ander geskrifte erken wat die Sadduseërs verwerp het.  Farriseërs het daarna gestreef om volgens die wet te leef.  Hul het nie net geskrewe Wetsboeke aanvaar nie, maar ook die mondelinge “tradisie van die ouderlinge” ook.  Farriseërs het in engele geglo, sowel as in die opstanding en apokaliptiese voorspellings van ‘n komende ryk.  Die woord Fariseër beteken “afgesonderde een”.  Hulle het hul afgesonder van enige onreinheid en wou bo alles God se reëls eerbiedig.  Hulle was ook teen geweld gekant.

Skrifgeleerdes :

In meeste gevalle was skrifgeleerdes gebruik om ander se woorde neer te skryf.  Soos Esra het hulle naskrywers en vertolkers van die wet geword.  Teen Jesus se tyd was die Skrifgeleerdes “vertolkers” van die Wet.  Hulle het godsdienstige wette en burgerlandse wette bestudeer en besluite daaromtrent geneem – hierdie besluite het die “tradisie van die ouderlinge” geword. Elke skrifgeleerde het sy eie dissipels gehad en hulle was invloedryke mense, en meeste van hulle was lede van die Joodse Raad.

Sinagoge :

Sedert die dae van Koning Salomo was die tempel in Jerusalem die middelpunt van die Joodse godsdiens.  Jode in ballingskap kon nie die tempel bywoon om te aanbid nie, en as gevolg hiervan is Sinagoges as “vervanging” opgerig.  Die Sinagoge was ‘n eenvoudige gebou waar Jode bymekaar gekom het om te aanbid.  Dit was egter nie dieselfde as by die Tempel nie.  Daar was geen offerandes in Sinagoges gedoen nie.  Slegs die voorlees van die Tora, verduidelikings, besprekings en gebede was in Sinagoges gedoen.  Die Tora rolle is in ‘n spesiale kis bewaar en een keer per week voorgelees.  Mens kan amper sê ‘n Sinagoge van die Bybelse tyd sal ooreenstem met ‘n Kerkgebou van vandag (een keer per week).

Joodse Raad (Sanhedrin)

Die Joodse Raad het bestaan uit 70 lede en die Hoëpriester, wat die president of Voorsitter was.  Die Perse het aan die Jode die reg gegee om oor hul eie sake te regeer en die Joodse Raad was dus ‘n tipe “Hooggeregshof”.  Die raad het sy eie “polisiemag” gehad, en kon mense in hegtenis neem, verhoor, en uitsprake lewer.  Rome moes egter die uitsprake goedkeur alvorens straf toegedien was.

Daar was verder ook skoolonderrig en hofsittings gehou.  Sinagoges was dwarsoor Palestina opgerig (veral Na die Ballingskap), en elke stad buite die ryk waar genoeg Jode gehad het, het hul eie Sinagoge besit.

Sommige stede het verskeie Sinagoges gehad.  Sommige Jode het Hellinisme of die plaaslike kultuur eerder aanvaar as ander gelowe.  Jode het egter steeds na Jerusalem gereis gedurende jaarlikse feeste om diere-offers daar by die Tempel te maak.

….(to continue)….