TEACHINGS 56 – “Twee beginsels tot ‘n suksesvolle Huwelik”

TWEE BEGINSELS TOT ‘N SUKSESVOLLE HUWELIK

God het ‘n vrou gemaak uit ‘n deel van die man sodat hulle in alle opsigte een kan wees.  Die vrou is dieselfde bloed as die man en die vrou is ook nooit minderwaardig teenoor die man nie.  Vroue is ook nie ondergeskik aan mekaar nie; maar sy is die man se ewe knie en gelyke.  Die een het ook nie meer status as die ander een nie maar hulle moet in rolverdeling lewe.
Efe 5:21-22 die woord se dat die man die hoof van die vrou is soos Christus die hoof van die gemeente is, so jy as man moet jou vrou dien.  Jy moet haar lei volgens die woord van God en vir haar sterwe soos (in die Gees) Jesus vir ons gesterf het.
God verwag van ons as mans om ons vroue altyd op te tel en te prys soos Jesus ons altyd oplig en prys by die Vader.  In die huwelik of verhouding moet julle mekaar altyd aanvul veral in die Gees.  Die man en vrou moet as n eenheid voor Christus staan.
Daar is 2 basiese beginsels vir n sukses volle huwelik of verhouding:
1) Julle moet getrou wees aan mekaar;
2) Julle moet mekaar onvoorwaarlik lief he soos Jesus ons lief het.
Wanneer man en vrou een word in die Gees sal die liefde toe neem wat dan sal ly tot emosionele en intellektuele intimitiet tussen man en vrou.
Shalom
Geskryf deur BAREND RUST 
TRT Restorer