DIE WERELD VAN JESUS CHRISTUS

WAT WEET JY VAN DIE VOLGENDE GROEPE? 

  • Sadduseers
  • Selote
  • Farriseers
  • Skrifgeleerdes
  • Sinagoge’s
  • Sanhedrin
  • Essene
  • Verstrooiing
  • Samaritane
  • Herodiane

 

Jesus het geleer en gepreek oor ………………………………………………………………………………….

Indien jy nie die bogenoemde kan beantwoord nie, stel ons voor jy sluit aan by ons Koningkryk Bybel Kollege teen slegs R300- aansluitingsfooi (eenmalig), en slegs R100-00 per Hoofstuk. Vir meer inligting kontak ons by RestorationTRT@gmail.com

Shalom